Idir Dha Thir

Pádraig Ó Siadhail

About the book…

“Idir dhá thír: rud fisiciúil is ea é. Tagann tú. Imíonn tú. Filleann tú. Fágann tú. Thar aon rud eile, rud síceolaíoch atá ann. Baineann tú le dhá thír. 

Agus uaireanta, ní bhaineann tú le ceachtar acu.” Sa chnuasach aistí seo, cuireann Pádraig Ó Siadhail roimhe saothar beag fionnachtana a scríobh ina n-amharcann sé ar Cheanada trí shúile an inimircigh Éireannaigh. Na huirlisí atá aige agus é ag gabháil don fhionnachtain seo ná meascán den taighde, den tuairisceoireacht, den tuairimíocht is den tsaoltaithí phearsanta. 

Fan na slí, tugann sé cuairt ar an lárionad siopadóireachta is mó ar dhroim an domhain, The West Edmonton Mall; ar Emerald, baile dúchais Katherine Hughes, cara le Pádraic Ó Conaire, ar Prince Edward Island; agus ar Londonderry, baile mór bánaithe in iarthuaisceart Nova Scotia. 

Pléann sé stádas na mbundúchasach i gCeanada ár linne agus polasaithe an dátheangachais oifigiúil is an ilchultúrachais agus an tionchar a bhí ag leithéid Thomas D’Arcy McGee agus Pierre Elliott Trudeau ar stair agus ar shochaí Cheanada. 

An chéad toradh atá ar an fhionnachtain chéanna ná sraith sceitsí a thugann don léitheoir imprisiúin ar ilghnéitheacht Cheanada nach bhfuil chomh lom le grianghraf dubh agus bán nó chomh snasta tacair le postchárta ildaite. An dara toradh air ná go bhfágtar an Siadhlach ag ceistiú a dhílseachta dá dhúchas is d’Éirinn. 

Bronnadh Duais Cuimhneacháin Phiarais Bhéaslaí ar scríbhinn an leabhair seo i gComórtais Liteartha an Oireachtais sa bhliain 2001

Photo of the author, Pádraig Ó Siadhail

About the author…