Snagcheol

Pol O Muiri

About the book…

Is scéalta iad seo a bhfuil meáchan sa bhuille iontu: scéalta faoi chogaíocht agus faoi chaill; faoi pholaitíocht agus faoi fheall; faoi ghrá agus faoi fhuath.

Tugann Pól Ó Muirí faoi théamaí comhaimseartha ár linne—an ciníochas agus próiseas na síochána gan ach beirt a lua—agus cumann scéalta corraitheacha tochtmhara orthu. Scríobhann sé faoi shaol domhanda agus faoi dhaoine de chuid an domhain sin. As sin a thagann léargas nua ar imeachtaí an lae inniu. 

Casfar carachtair ar leith ar an léitheoir: feirmeoir ó Mheiriceá Thuaidh; cócaire Síneach i mBéal Feirste; spiaire i bPáras na Fraince; iarchime ag iarraidh a shaol a atógáil. 

Lena chois sin, tá aortha istigh anseo a chuirfidh an duine is duairce amuigh i mbun gáire; aortha a bhfuil tabhairt faoi deara agus greann rinneach le sonrú i ngach aon uile fhocal.

Ní mór a rá fosta go n-insítear an t-iomlán léir i dteanga bhláfar a chartfaidh an léitheoir ar aghaidh isteach i saol sainiúil samhlaíochta.

Photo of the author, Pol O Muiri

About the author…

Pol O Muiri was born in Belfast in 1965 and educated at Saint Mary's Christian Brothers' Grammer School and Queen's University, Belfast, where he was awarded a BA (Hons) in Celtic Studies and Scholastic Philosophy and a PhD in Celtic Studies. In 1991, he was given the Sam Hanna Bell Fellowship in Literature from the Cultural Traditions Group.

O Muiri primarily writes in the medium of the Irish language but has also written poetry, short fiction and literary biography in English. As a poet, he has produced two volumes in English: D-Day (1995) and Cold War (2009). His novella Milltown appeared in 2007. He has also penned a biography of the Donegal Irish language writer Seosamh Mac Grianna, A Flight from Shadow: The Life & Works of Seosamh Mac Grianna. (1999). This was later issued in Irish: Seosamh Mac Grianna: Míreanna Saoil (20070>

In Irish he has produced several collections of poetry including: Faoi Scáil na Ríona (1991), Dinnseanchas (1992), Ginealach Ultach (1993), Siosafas: Gearrscéalta (1995), Abhar Filíochta (1995), Is Mise Ísmeáél (2000), Na Móinteacha (2004).

He has written also written a novel and a collection of short stories in Irish: Dlithe an Nádúir (2001, winner of Oireachtas na Gaeilge literary award) and Snagcheol (2002).

He has also written novels for adult learners of Irish and has had several plays broadcast on RTE radio.

A journalist by profession, he is currently Irish language editor of the Irish Times.